Mömin kimə deyilir? – Rəsuli-Əkrəmin (s) və İmam Əlinin (ə) mübarək izahları